Forside2022-11-06T19:21:33+01:00

Mere end 25% af alle over 6 år lider af kroniske smerter, tallet stiger.

Mere end 25% af alle over 6 år lider af kroniske smerter, tallet stiger.

SmerteSagen er en NGO- non-profit, interesseorganisation i Danmark som arbejder for bedre  sundhedsfaglig indsats og vilkår for mennesker med smerter.

SmerteSagen er en NGO- non-profit, interesseorganisation i Danmark som arbejder for bedre  sundhedsfaglig indsats og vilkår for mennesker med smerter.

Forbedringer gennem samarbejde om

Sundhedspolitik
Uddannelse
Forebyggelse
Oplysning
Evidens

Aktuelle indsatsområder

  • Udbredelse af forskningsresultater om forebyggelse, smertebehandling, smertesygepleje og rehabilitering.
  • Smertepensum på sundhedsuddannelserne
  • Samarbejder med patientforeninger, videnskabelige selskaber, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet m.fl.
  • Information, undervisning og debatmøder om smertetemaer

Informationsvideoer

Seneste nyheder

Kampagne i november

1. november 2022|

Se videofilm på vores hjemmeside og følg os på Facebook og LinkedIn.

IASP reviderer international smertedefinition, Smertesagen får den oversat til dansk

1. november 2022|

Smertesagen foranlediger valideret oversættelse til dansk af den reviderede smertedefinition fra 2020 se artikel her: The_revised_International_Association_for_the.98346 kopi
På dansk lyder definitionen: ”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som er forbundet med reel eller potentiel vævsbeskadigelse, eller som har lighed hermed”: 2020 Revideret defintion af smerte med noter B.
Oversættelsen blev publiceret på IASP’s hjemmeside i maj 2021.
Revised Definition of Pain Translations (2020) IASP
Infographic_20200708_5_5_Final

Gå til nyhedsoversigten

Viden om smerter – Smertevidenskab

Links til smertevidenskabelige tidsskrifter og artikler

Personlig medicin

Definition på smerter revideret i 2020

WHO ICD-11 diagnoserne

Se National klinisk retningslinie (NKR) for behandling af langvarige non-maligne muskuloskeletale smerter hos børn og unge 6-18 år Se publikationen ved at klikke på dette link

Bøger om – , samt bøger med kapitler om-, smerter, smertebehandling, smertesygepleje, mm

Viden lindrer bedre

Go to Top