Er du beslutningstager?

Smertesagen ( tidligere SmerteDanmark) er en interesseorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for kroniske smertepatienter i Danmark.

Vi har en stærk forankring i det faglige, sundhedsprofessionelle miljø og en direkte forbindelse til patientforeningerne på smerteområdet. Vi ønsker også, at være en faglig og saglig samarbejdspartner for beslutningstagere på alle niveauer.

Kroniske smerter udgør et stort samfundsproblem

Store undersøgelser har vist at omkring 20% af en befolkning lider af kroniske smerter, forstået som tilbagevendende eller vedvarende smerter af varighed på mere end 6 mdr. Nyere studier fra 2010 viser at tallet generelt er stigende. I Danmark var tallet steget til 24,7%  (Breivik H et al. BMC Public Health, 2013). Det svarer til at næsten hver fjerde dansker over 18 år, i et eller andet omfang lider af kroniske smerter. Disse tal er også repræsentative for resten af Europa (Breivik et al., European Journal of Pain, volume 10; 4, 287, 2006), hvor kroniske smerter udgør et massivt samfundsmæssigt og menneskeligt problem.

Kroniske smerter optræder både som led i – / symptom på en sygdom som eksempelvis gigt, diabetes, kræft o.a. og er nyligt blevet godkendt som selvstændig lidelse/diagnose med eller uden påvist årsag.

De senere år er der kommet fokus på at omkring 10-20 % udvikler kroniske smerter efter et traume og efter en operation. En række disponerende faktorer spiller ind, såsom nerve beskadigelse, stærke smerter i den første tid efter traumet/operationen samt visse psykologiske faktorer.

Med alderen øges forekomsten af kroniske smerter. Sammenholdt vil en stigende ældre befolkning og øget overlevelse fra kræft og andre sygdomme gøre behovet for en koordineret indsats større.

Kroniske smerter koster hvert år samfundet mere end 40. mia. kroner i behandlingsudgifter, sygefravær og førtidspension og udgør derfor et stort samfundsøkonomisk tema som vil vokse sig større i fremtiden.

Menneskelige konsekvenser

På det personlige individuelle plan er kroniske smerter en stor belastning at være tvunget til at leve med. Kroniske smerter går ikke væk igen, de er ofte tilstede døgnet rundt og ubehandlet lægger smerterne en kraftig dæmper på evnen til at være i fysisk aktivitet. Den enkelte person som lider af kroniske smerter, risikerer derfor at blive socialt marginaliseret, miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed forringes økonomien og råderummet reduceres betydeligt på offentlig understøttelse.

De samlede konsekvens er stor, både for det enkelte menneske, men også for den familie der måtte være, når livsvilkårene ændres så drastisk og livskvaliteten reduceres mærkbart hos mange.

Derfor er der behov for en samlet indsats i form af anerkendelse af og oplysning om vigtigheden af, at komme smerteproblematikken til livs.

I Smertesagen (tidligere SmerteDanmark) arbejder vi blandt andet for, at der i Danmark udarbejdes sammenhængende smerteudrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb og at kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre tilpasses efterspørgslen. Vi ser det som vigtigt at alle sundhedsfaglige uddannelser har smerter som eksamenspensum med henblik på at optimere indsatsen overfor akutte smerter efter traumer og operationer, samt at forskning i forebyggelse af kroniske smerter intensiveres for at vi en dag kan sikre, at akutte smerter ikke når at udvikle sig til kroniske smerter. Det vil gavne både den enkelte patient og dennes nærmeste, såvel som  samfundsøkonomien som helhed.

Lange ventetider gør kun problemet større

På trods af, at det er alment kendt blandt sundhedsprofessionelle, at man skal sætte hurtigt ind overfor smerter, så man undgår, at akutte smerter udvikler sig til kroniske smerter, er der de fleste steder lange ventetider på behandling på de specialiserede tværfaglige smertecentre. Der er mange steder over 1 års ventetid til en konsultation og i København kan der gå over 2 år, før man kan komme til første samtale.

Vi har brug for dig!

Vi er meget interesseret i at gå i dialog med

  • alle beslutningstagere på sundhedsområdet / smerteområdet
  • alle andre videnskabelige selskaber, foreninger o.lign. som kan se en styrke i at vi samarbejde
  • alle sundhedsfaglige med berøring med smerteområdet
  • alle som ønsker at hjælpe med på dette område /smertesagen
  • alle som ønsker at vide mere om smerter / smertesagen
  • alle som finder smerteområdet / smertesagen interessant
  • alle som ønsker at støtte smertesagen med et medlemskab

Du er derfor velkommen til at kontakte Smertesagen, hvis du vil høre mere om smerteområdet eller vi kan være behjælpelig på anden vis.