Mere end 850.000
danskere over 18 år
lider af kroniske smerter
og tallet er stigende.

arrow

En interesseorganisation I Danmark som arbejder for at bedre den sundhedsfaglige indsats ift. mennesker med smerter.· Smertepensum på sunhedsuddannelserne
· Støtter "Smertelinjen 6013 0101" (gratis faglig rådgivning)
· Information, undervisning og debatmøder om smertetemaer
· Forskning i forebyggelse, smertebehandling, smertesygepleje og rehabilitering.
· Samarbejder med patientforeninger, videnskabelige selskaber, Sundhedsstyrelsen m-fl.

Støt SmerteSagen

Om SmerteSagen

SmerteSagen er vores nye navn fra 2019. Tidligere hed vi SmerteDanmark. Vi er uændret en tværgående non-profit interesseorganisation, som arbejder for at sætte fokus på smerter, smertesygepleje, smertebehandling, smerteforskning samt forebyggelse af kroniske smerter og bedre vilkår for mennesker med kroniske smerter i Danmark. Vi ønsker at opnå disse forbedringer ved at udbrede kendskabet til smerter generelt og mere specifikt ift. sundhedsprofessionelle, at skabe større fokus på smerters vidtrækkende konsekvenser mhp. målrettet sundhedspolitik, smertevidenskab ind på sundhedsuddannelsernes pensum samt fokus på smerteforskningen. Desuden er patient- og pårørendestøtte og generel såvel som specifik oplysning om smerter og smertepatienters rettigheder samt samarbejde med videnskabelige selskaber, sundhedsfaglige organisationer og/eller patientforeninger blandt vores mange indsatsområder. Sidstnævnte har f.eks. resulteret i den gratis sundhedsfaglige rådgivning på smertelinjen.

Læs mere

Smerteuddannelser

 

læs mere

Patient/patientforening

Fra 1. oktober 2016 er behandlingsgarantien indenfor 30 dage genindført. Det betyder at du har ret til få din behandling påbegyndt indenfor 30 dage

læs mere

Vedtægter

Læs SmerteDanmarks vedtægter

læs mere

Kroniske smerter

Kroniske smerter starter som akutte smerter der opstår som følge af en vævsskade. Efterhånden som vævsskaden heler op, aftager smerterne i de fleste tilfælde, men for nogen fortsætter smerterne, selvom de ikke længere skyldes en vævsskade.

læs mere

Begivenheder

Se kommende begivenhder

læs mere

Fagperson

For dig der er fagperson

læs mere

Beslutningstager

For dig der er beslutningstager

læs mere