Mere end 850.000
danskere over 18 år
lider af kroniske smerter og tallet er stigende.

arrow

Om foreningen SmerteSagen

SmerteSagen er foreningens nye navn fra 2019, tidligere hed vi SmerteDanmark. Vi er uændret en tværgående non-profit interesseorganisation, som arbejder for at der i Danmark skabes bedre vilkår for smertepatienter. Vi ønsker at opnå disse forbedringer ved at udbrede kendskabet til smerter generelt og mere specifikt ift. sundhedsprofessionelle, at skabe større fokus på smerters vidtrækkende konsekvenser mhp. målrettet sundhedspolitik, smertevidenskab ind på sundhedsuddannelsernes pensum samt fokus på smerteforskningen. Desuden er patient- og pårørendestøtte og generel såvel som specifik oplysning om smerter og smertepatienters rettigheder samt samarbejde med patientforeninger f.eks. om den gratis sundhedsfaglige rådgivning på smertelinjen, blandt vores mange indsatsområder.

Læs mere

Hvad er
kroniske smerter?

Smerter karakteriseres som kroniske smerter, når de har varet længere end seks måneder.

Kroniske smerter kan inddeles i flere forskellige typer - alt efter årsag, hvor de sidder, eller hvorvidt den fysiske eller psykiske del dominerer. Eksempler på forskellige typer af kroniske smerter er:
· Akutte smerter
· Cancersmerter
· Kroniske smerter

læs mere

Smerteuddannelser

 

læs mere

Patient/patientforening

Fra 1. oktober 2016 er behandlingsgarantien indenfor 30 dage genindført. Det betyder at du har ret til få din behandling påbegyndt indenfor 30 dage

læs mere

Vedtægter

Læs SmerteDanmarks vedtægter

læs mere

Kroniske smerter

Kroniske smerter starter som akutte smerter der opstår som følge af en vævsskade. Efterhånden som vævsskaden heler op, aftager smerterne i de fleste tilfælde, men for nogen fortsætter smerterne, selvom de ikke længere skyldes en vævsskade.

læs mere

Nyt fra smertesagen

Udstillingen ”Smertens Ansigt” vises mandag d. 16. april 2018 fra kl. 14.30 på Privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg på Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

læs mere

SmerteSagen (tidligere SmerteDanmark

c/o BDP A/S, Bredgade 28
1260 København K
E-mail: kontakt@smertedanmark.dk

Du er også velkommen til ringe alle hverdage i
dagtimerne på telefon: 40253145