Smertens Ansigt

Udstillingen ”Smertens Ansigt” illustrerer gennem portrætter og personlige fortællinger, hvordan det er at leve med kroniske smerter. Ti kendte og mindre kendte deler fortællinger om deres liv og hverdag med smerter. Fotograf Martin Bubandt, har taget billederne, som sammen med fortællingerne repræsenterer og fortolker livet med kroniske smerter.

Det har store personlige og økonomiske omkostninger at leve med kroniske smerter; såvel for den der lever med smerten som for de pårørende. For mange medfører smerterne store ændringer af deres liv. Smerter kan lægge en dæmper på evnen til fysisk udfoldelse og kan påvirke humør og nattesøvn. Smerterne og deres følgevirkninger kan reducere arbejdsevnen betydeligt, med store konsekvenser for det økonomiske livsgrundlag, idet mange mister deres job helt eller delvis, ofte efter en lang sygeperiode.

Kendskabet til kroniske smerters eksistens, årsag og fremtoning, er ikke alment kendt og da smerterne samtidig er usynlige for andre, får den smerteramte ikke altid den forståelse og hjælp der er behov for. Af samme årsag oplever mange at blive mødt med mistro fra behandlere og det offentlige system. Mange mister jobbet og rollen blandt familie og venner ændres. Det kan betyde, at smerteramte bliver socialt isolerede og kan opleve angst og depression.

SmerteLinjen yder fagprofessionel rådgivning til smertepatienter, pårørende og behandlere. Formålet er at yde en praktisk og konstruktiv rådgivning, der på bedst mulig vis skal sikre den enkelte bruger hjælp til selvhjælp. SmerteLinjen arbejder for at hjælpe smerteramte og deres pårørende til at kunne leve et godt liv trods smerter. SmerteLinjen giver råd om alle typer af smertetilstande, både akutte, kroniske og cancersmerteproblematikker samt smerter hos børn og unge.

SmerteLinjen er gratis og kan kontaktes anonymt på:

Telefon 6013 0101 / www.smertelinjen.dk

Udstillingen ”Smertens Ansigt” vises mandag d. 16. april 2018 fra kl. 14.30 på
Privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg på Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Udstillingen er åben fra 14.30-15.00 og i pausen mellem de faglige foredrag, som starter kl. 15.00 i samme lokale. Arrangementet slutter kl 18.00. Arrangementet er gratis, men pga. begrænsede antal pladser er tilmelding er nødvendig her på hjemmesiden.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde mellem


Download materiale her

Tilmeld dig arrangementet som omfatter udstilling og foredrag fra 14.30-18.00 her