Kend dine rettigheder

Du har ret til:

  • Udredning indenfor 30 dage
  • Behandling indenfor 30 dage
  • Frit sygehusvalg hvis lokalsygehuset ikke kan leve op til de 30 dage.

Læs mere om ret til hurtig behandling på ministeriets hjemmeside

Se og hent flow-chart oversigt over henvisningsforløbet til frit sygehusvalg

Er du patient/patientforening?

Smertesagen (tidligere SmerteDanmark) er en interesseorganisation, hvor både patienter, pårørende og patientforeninger kan blive medlem.

Vores overordnede patientrettede målsætninger er at tilbyde en kvalificeret rådgivning og støtte for patienter og deres pårørende, sikre tidlig intervention og derved forhindre, at akutte smerter udvikler sig til kroniske smerter samt sikre sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb for alle danske smertepatienter.

Sammen er vi stærke

Der findes en lang række patientforeninger i Danmark, hvor smerte spiller en dominerende rolle for deres medlemmer. Vi vil gerne samarbejde med disse patientforeninger og være med til at fremme foreningernes mange aktiviteter til gavn for smerteramte og deres pårørende.

Vores mål er at samarbejde strategisk med vores medlemspatientforeninger for at styrke fokus på smertesagen. Det ønsker vi, fordi flere foreninger kan udrette mere sammen end hver for sig.

Se oversigt over de patientforeninger, som SmerteDanmark allerede nu samarbejder med her.

Rådgivning

At blive smertepatient opleves af rigtig mange mennesker som at blive sat i undtagelsestilstand, og det gælder også for de nære pårørende. Der rejser sig mange spørgsmål, både praktiske og følelsesmæssige. Derfor er det vigtigt at vide, at du som smertepatient har en række rettigheder, og der er steder, hvor du kan få rådgivning

Smertesagen har i samarbejde med FAKS – Foreningen af Kroniske Smertepatienter og med støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse etableret SmerteLinjen. SmerteLinjen er til dig med kroniske smerter, og til dig der lever som pårørende til en smerteramt. Rådgiverne på SmerteLinjen er smertesygeplejersker, socialrådgivere og psykologstuderende samt patienter med kroniske smerter. Rådgiverne har mange års erfaring med smerter og ved hvad du taler om.

Læs mere på SmerteLinjen.dk eller ring på tlf.nr.: 60 13 01 01.

Patientens stemme

Hvis du som personligt medlem eller medlemspatientforening ønsker at sætte fokus på en specifik problemstilling eller et specifikt emne inden for smertesagen, modtager vi gerne input om relevante emner. Kontakt smertesagen.