Nyheder

Se Smertesagens artikel i Media Planet’s Helseblad fra 18/9-19.

Psykolog Dorte Kongerslev, som er bestyrelsesmedlem i SmerteSagen, og som til daglig arbejder med smertepatienter, har skrevet en lederen i det sundheds- og helseaktuelle Media-Planet, som udkom onsdag den 18/9-19. Bladet blev uddelt som indstik i Jyllandsposten, men nu kan du også læse lederen ved at følge dette link: https://www.planet-health.dk/smerter/kroniske-smerter-kan-ramme-alle/

Ønsker du at se hele bladet kan du klikke på dette link:

http://project.mediaplanet.com/22313.pdf.

SmerteDanmark skifter navn til SmerteSagen

Vi skifter navn fordi navnet “Smertesagen” siger mere om vores formål og mission, som er uændret.

Vi er stadig den interesseorganisation i Danmark, som arbejder for at fremme smertesagen, nemlig forbedringer gennem

  • sundhedspolitiske indsatser
  • smertefag på sundhedsuddannelserne,
  • oplysning og støtte til smertepatienter
  • forebyggelse af kroniske smerter
  • forskning på smerteområdet

I anledning af navneskiftet har vi anskaffet disse nye reklame-bannere:

Vores nye bannere

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER afholdt

på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted fra kl. 14.00 – 18.00. Der mødte 85 interesserede op fra nær og fjern, på trods af det gode solskinsvejr.

kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt” som gør indtryk med sine kunstneriske fotografier af 10 smerteramte danskere, med deres personlige fortælling om smerternes opståen og betydning for deres liv.se mere her

kl. 15.00 bød Winnie Schmelling fra Smertedanmark, velkommen til de 85 fremmødte. I en kort optakt blev det oplyst at der i Danmark er omkring 850.000 voksne med kroniske smerter. Alligevel er “Smertevidenskab” ikke obligatorisk eksamensfag på læge-, sygeplejerske- eller fysioterapeutuddannelsen. En samlet national plan for området er ønskelig og vil kunne skabe bedre rammer og vilkår for smerteramte. Og det er netop hvad både FAKS og Smertedanmark arbejder for. Det fælles projekt omkring “Smertelinjen” er et konkret eksempel herpå.

Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson fortalte herefter, om hvordan akutte og kroniske smerter adskiller sig fra hinanden, hvordan kroniske smerter opstår og hvorfor smerterne vedbliver selvom det udløsende traume er helet op. De indviklede fysiologiske mekanismer blev formidlet på en enkel og forståelig måde og den bio-psyko-sociale model som smerteforståelse blev forklaret. Behandlingsmæssige muligheder og forløb beskrevet og det blev forklaret hvordan en række almindelige genetiske forskelle, medfører at medicin ikke virker ens på alle.

Ledende psykolog Philip Sibelle forklarede med eksempler fra hverdagen, hvordan de forskellige bio-psyko-sociale faktorer påvirker hinanden. Med “den kognitive diamant” som model, illustreredes det på inspirerende vis, hvordan det psykologiske behandlingstilbud kan understøtte den smerteramte. Dels i forvaltningen af egne ressourcer i livet som smerteramt, dels i at forholde sig på en ny måde til de ændrede livsvilkår og komme videre i sit liv.

Smerteramte Christina fortalte meget levende om egne erfaringer fra livet med smerter, som mange af tilhørende selv kunne nikke genkendende til. Christina kom med mange gode eksempler på hvad man selv kan gøre for at få hverdagen til at fungere og hvordan man kan forvalte energien med fokus på sin livskvalitet. Christine pointerede hvordan ordvalg kan påvirke opfattelsen af det som siges. Et meget inspirerende indlæg fra en erfaren og engageret Christine. Se i øvrigt Christines egen blog: MenDuSerJoIkkeSygUd.dk

Der var generelt stor spørgelyst fra salen og debatten fortsatte i pauserne.

Der blev rundet af med information om FAKS og om Smertelinjen, den gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk, og der blev opfordret til at støtte smertesagen ved medlemskab og ved at udbrede budskabet om foreningernes arbejde for bedre rammer og vilkår for smerteramte i Danmark.

Vi siger tusind tusind tak til de 3 meget inspirerende talere og en stor tak til Aleris-Hamlet for at støtte op om smertesagen, ved at stille lokaler og servering til rådighed gratis.

NYHEDER indenfor uddannelse:

Smertefag på Lægestudiet på Odense Universitet

• Lægeuddannelsen på Syddansk Universitet sætter som de første i Danmark, emnet SMERTER på eksamenspensum

HUSK OGSÅ

• Ansøgningsfrist for optagelse på Masteruddannelsen er 1. juni 2018

ARTIKLER BRAGT I FAGTIDSSKRIFTER

Formanden om smertesagen

Formanden om vigtigheden af opioiders tilgængelighed ved stærke smerter

 

16. april 2018 fra kl. 15.00-18.00: Temaeftermiddag om ”Kroniske Smerter” –
se mere her