Nyheder

Smertesagen har lavet fire film om morfinlignende stoffer (opioider), afhængighed, nedtrapning og ikke-medicinsk behandling.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se smertesagens kronik, “Kroniske smertepatienter overdriver ikke“. Kronikken blev bragt i Politiken 23. juli 2021.

Smertesagen har afholdt generalforsamling 16. juni 2021

Vi har fået ny formand:

 • Smertelæge Torsten Jonsson

2 bestyrelsesmedlemmer er trådt ud af bestyrelsen:

 • tidligere formand Dorte Kongerslev
 • tidligere næstformand Asbjørn Ziebell

Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer:

 • Smertelæge Finn Borgbjerg Moltke
 • Intensivsygeplejerske Maria Lau

Bestyrelsen består her ud over af

 • Smertesygeplejerske Cecilie Vængebjerg
 • Klinisk sygeplejespecialist Winnie Schmelling

Bestyrelsens sekretariat og administration varetages fortsat af Susanne Poulsen

Foto af den nye bestyrelse følger

Referat fra Smertesagens Generalforsamling 2021

Formandens beretning

Smertesagen vedtægter 16.06.21 (alle ændringsforslag vedtaget på GF21)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Smertesagen har afholdt generalforsamling 30. april 2020

Vi har fået ny formand:

 • Klinisk Psykolog Dorte Kongerslev

Vi har fået to nye medlemmer:

 • Smertelæge Torsten Jonsson
 • Smertesygeplejerske Cecilie Vængebjerg

Vi har desuden vedtaget en række ændringer i vores vedtægter så vi fremover kan arbejde væsentligt bredere for forbedringer indenfor smerteområdet og vi er allerede gået i gang med forberedelserne. Se referatet fra generalforsamlingen og de nye vedtægter.

Referat fra Smertesagens Generalforsamling 2020

Smertesagen vedtægter 30.04.20 (alle ændringsforslag vedtaget på GF20)

Smertesagens nye bestyrelse og adm.koordinator :

Øverst fra venstre mod højre:

Adm. Susanne Poulsen, Kasserer Torsten Jonsson (smertelæge/anæstesiolog), Formand Dorte Kongerslev (klinisk psykolog)

Nederst fra venstre mod højre:

Web. Winnie Schmelling (sygeplejespecialist), Næstformand Asbjørn Ziebell (smertelæge), Cecilie Vængebjerg (smertesygeplejerske)

 

CORONA

Hvad vi kan lære af mennesker med kroniske smerter i denne Coronatid 05.04.20

Skrevet af bestyrelsesmedlem i Smertesagen Dorte Kongerslev, Cand. Psych. Aut.

I en Coronatid, hvor mange bliver udfordret af den ydre uforudsigelighed og hjemmets indre trykkoger og hvor der florerer mange råd om hvordan og hvorledes vi skal begå os og håndtere situationen, der er der, et måske lidt overraskende sted at kigge hen, nemlig der hvor mennesker med kroniske smerter lever.

Jeg arbejder som psykolog, med mennesker med kroniske smerter og har været meget bekymret for mine patienter i denne Coronatid. Jeg har dog lidt gjort regning uden vært, for når jeg taler med mine patienter, så siger langt størstedelen af dem bl.a. følgende:

‘Min hverdag har ikke ændret sig så meget, jeg er jo vant til begrænsninger’. ‘Jeg prøver at finde det, jeg kan værdsætte i hverdagen og konfronterer mine tanker med venlighed, hvis de kører mig ud på et dårligt spor’. ‘Jeg ved, at jeg kan nøjes med at betragte mine tanker, da de ikke nødvendigvis er sande’. ‘Jeg arbejder med at regulere både gennem venlig vejrtrækning og Mindfulness. Det får ikke Corona til at forsvinde, men jeg er sammen med det nye vilkår på en anden måde end hvis jeg lod mig stresse af den konstante nyhedsstrøm’

De viser med andre ord accept og mestring af endnu et nyt vilkår i verden, præcis som de har lært at gøre det med smerterne.

Et helt skønt eksempel på hvordan en af mine patienter håndterer er dette, som jeg har fået hendes tilladelse til at berette om. Min patient har kroniske smerter og dertil ret kraftig OCD, som hun har lært at håndtere gennem terapi andetsteds. Hendes OCD handler meget om bakterie frygt. Jeg var derfor spændt på hvordan hun håndterede en verden med Corona og hun sagde følgende, “Corona kan da bare komme an, det forandrer ikke min måde at være i verden på. Jeg er jo vant til at holde afstand, vaske og spritte hænder og jeg tror ikke min lille familie er i særlig risiko. Jeg er i stand til at håndtere det her, det mærker jeg så tydeligt”. Jeg blev meget rørt over den styrke der lå i hendes udtalelse og vi talte om, at hun lige nu udviser normal- og rolleadfærd og hvor dejligt det var, at mestre. Det er ikke nogen forherligelse af OCD som er et alvorligt benspænd i livet, det er blot en lille sprække i, hvor vigtigt det kan være at opleve sig selv som en der agerer relevant i verden.

Vi kan lære meget af mennesker med kroniske smerter, om at håndtere, regulere, perspektivere og insistere på, at få øje på sprækkerne og de nye muligheder de byder på.

Lad os passe godt på os selv, hinanden, Danmark og den fælles verden vi alle er en del af.

? God påske og husk at kigge efter sprækkerne ?

ØNSKER DU AT DOWNLOADE  ARTIKLEN SÅ KLIK HER:

Smertesagen lille artikel om positive sprækker i Coronatiden med Logo

 

Se Smertesagens artikel i Media Planet’s Helseblad fra 18/9-19.

Psykolog Dorte Kongerslev, som er bestyrelsesmedlem i SmerteSagen, og som til daglig arbejder med smertepatienter, har skrevet en lederen i det sundheds- og helseaktuelle Media-Planet, som udkom onsdag den 18/9-19. Bladet blev uddelt som indstik i Jyllandsposten, men nu kan du også læse lederen ved at følge dette link: https://www.planet-health.dk/smerter/kroniske-smerter-kan-ramme-alle/

Ønsker du at se hele bladet kan du klikke på dette link:

http://project.mediaplanet.com/22313.pdf.

SmerteDanmark skifter navn til SmerteSagen

Vi skifter navn fordi navnet “Smertesagen” siger mere om vores formål og mission, som er uændret.

Vi er stadig den interesseorganisation i Danmark, som arbejder for at fremme smertesagen, nemlig forbedringer gennem

 • sundhedspolitiske indsatser
 • smertefag på sundhedsuddannelserne,
 • oplysning og støtte til smertepatienter
 • forebyggelse af kroniske smerter
 • forskning på smerteområdet

I anledning af navneskiftet har vi anskaffet disse nye reklame-bannere:

Vores nye bannere

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER afholdt

på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted fra kl. 14.00 – 18.00. Der mødte 85 interesserede op fra nær og fjern, på trods af det gode solskinsvejr.

kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt” som gør indtryk med sine kunstneriske fotografier af 10 smerteramte danskere, med deres personlige fortælling om smerternes opståen og betydning for deres liv.se mere her

kl. 15.00 bød Winnie Schmelling fra Smertedanmark, velkommen til de 85 fremmødte. I en kort optakt blev det oplyst at der i Danmark er omkring 850.000 voksne med kroniske smerter. Alligevel er “Smertevidenskab” ikke obligatorisk eksamensfag på læge-, sygeplejerske- eller fysioterapeutuddannelsen. En samlet national plan for området er ønskelig og vil kunne skabe bedre rammer og vilkår for smerteramte. Og det er netop hvad både FAKS og Smertedanmark arbejder for. Det fælles projekt omkring “Smertelinjen” er et konkret eksempel herpå.

Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson fortalte herefter, om hvordan akutte og kroniske smerter adskiller sig fra hinanden, hvordan kroniske smerter opstår og hvorfor smerterne vedbliver selvom det udløsende traume er helet op. De indviklede fysiologiske mekanismer blev formidlet på en enkel og forståelig måde og den bio-psyko-sociale model som smerteforståelse blev forklaret. Behandlingsmæssige muligheder og forløb beskrevet og det blev forklaret hvordan en række almindelige genetiske forskelle, medfører at medicin ikke virker ens på alle.

Ledende psykolog Philip Sibelle forklarede med eksempler fra hverdagen, hvordan de forskellige bio-psyko-sociale faktorer påvirker hinanden. Med “den kognitive diamant” som model, illustreredes det på inspirerende vis, hvordan det psykologiske behandlingstilbud kan understøtte den smerteramte. Dels i forvaltningen af egne ressourcer i livet som smerteramt, dels i at forholde sig på en ny måde til de ændrede livsvilkår og komme videre i sit liv.

Smerteramte Christina fortalte meget levende om egne erfaringer fra livet med smerter, som mange af tilhørende selv kunne nikke genkendende til. Christina kom med mange gode eksempler på hvad man selv kan gøre for at få hverdagen til at fungere og hvordan man kan forvalte energien med fokus på sin livskvalitet. Christine pointerede hvordan ordvalg kan påvirke opfattelsen af det som siges. Et meget inspirerende indlæg fra en erfaren og engageret Christine. Se i øvrigt Christines egen blog: MenDuSerJoIkkeSygUd.dk

Der var generelt stor spørgelyst fra salen og debatten fortsatte i pauserne.

Der blev rundet af med information om FAKS og om Smertelinjen, den gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk, og der blev opfordret til at støtte smertesagen ved medlemskab og ved at udbrede budskabet om foreningernes arbejde for bedre rammer og vilkår for smerteramte i Danmark.

Vi siger tusind tusind tak til de 3 meget inspirerende talere og en stor tak til Aleris-Hamlet for at støtte op om smertesagen, ved at stille lokaler og servering til rådighed gratis.

NYHEDER indenfor uddannelse:

Smertefag på Lægestudiet på Odense Universitet

• Lægeuddannelsen på Syddansk Universitet sætter som de første i Danmark, emnet SMERTER på eksamenspensum

HUSK OGSÅ

• Ansøgningsfrist for optagelse på Masteruddannelsen er i juni

ARTIKLER BRAGT I FAGTIDSSKRIFTER

Formanden om smertesagen

Formanden om vigtigheden af opioiders tilgængelighed ved stærke smerter