Hvad er kroniske smerter?

Smerter karakteriseres som kroniske smerter, når de har varet længere end seks måneder.

Kroniske smerter kan inddeles i flere forskellige typer – alt efter årsag, hvor de sidder, eller hvorvidt den fysiske eller psykiske del dominerer. Eksempler på forskellige typer af kroniske smerter er:

  • Akutte smerter
  • Cancersmerter
  • Kroniske smerter

Kroniske smerter kan opstå alle steder i kroppen, men mest almindelige er ledsmerter (hofte, knæ), rygsmerter og smerter i skulder/nakke. Når man har ondt ét sted, vil man typisk belaste kroppen anderledes, og så er der risiko for, at man også får smerter andre steder. Det er derfor almindeligt at have ondt mere end ét sted, når man har kroniske smerter. Du kan læse meget mere om de forskellige typer af smerter på vores medlemsforeningers hjemmesider.
Kroniske smerter optræder i alle grader fra mild over moderate til svære smerter. De kan være konstante eller svingende men vil altid være til stede i en vis grad over længere tid. Kroniske smerter kan indebære større eller mindre grad af ”omkodning” i smertesystemet, dvs. smertereceptorerne i kroppen bliver mere sensitive.

Kroniske smerter vil ofte være ledsaget af alment ubehag som for eksempel træthed, irritation, kvalme, søvnbesvær og appetitløshed. Andre sværere følger kan være depression og isolation.

Ovenstående information er redigeret af de danske smertelægers faglige selskab, Dansk SmerteForum