BEGIVENHEDER

Generalforsamlingen 16. juni 2021 blev afholdt ved fysisk fremmøde fra kl. 17.00-18.00

 

Se referatet her:  Referat GF 16.06.21_udsendt

Se formandens beretning her:  Formandens beretning final

Se vedtægterne for 2021-2022 her:  Smertesagen_vedtægter 16.06.21 vedtaget på GF 16.06.21

Det var dejligt at kunne mødes fysisk, vi håber det fortsat bliver muligt.

Stor stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen, Asbjørn Zibell og Dorte Kongerslev, for en uvurderlig god indsats og et rigtig godt samarbejde.

Hjerteligt og varmt velkommen til de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, Maria Lau og Finn Moltke, vi glæder os meget til at komme igang med nye ideer/tiltag samt at komme videre med de planlagte tiltag som blev bremset af Corona.

Stort tillykke med valget til vores nye formand: Torsten Jonsson

med venlig hilsen bestyrelsen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Der indkaldes til generalforsamling til afholdelse

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 17.00 – 18.00

Indkaldelsen er sendt ud til alle medlemmer i en mail.

Grundet Corona kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige om afholdelse af generalforsamlingen bliver fysisk eller virtuel. Vi forbereder begge muligheder og tilmelding er nødvendig.

Ønske om tilmelding sendes senest den 7. juni 2021 i mail til: smertesagen@gmail.com

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder forslag til kandidater til posten
som formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter -, skal i henhold til vedtægterne
sendes skriftligt til formanden (smertesagen@gmail.com), senest 4 uger før generalforsamlingen,
dvs. senest onsdag den 19. maj.
Indkomne forslag til dagsorden vil fra den 1. juni 2021 kunne ses her på Smertesagens hjemmeside.

mvh.

Smertesagens Bestyrelse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktiviteter 2020:

 

GENERALFORSAMLING  2020: 

 

Afholdtes d. 30. april 2020 fra kl. 17.00 -18.00.

Se referat fra generalforsamlingen her:  

Referat fra Smertesagens Generalforsamling 2020

Se de nye vedtægter:

Smertesagen_vedtægter 30.04.20 (alle ændringsforslag vedtaget på GF20)

Pga. CORONAsituationen blev mødet afholdt UDEN fysisk fremmøde.

Alle medlemmer blev 16.april tilsendt følgende information:

Som følge af coronakrisen foreligger der en force-majeure situation, hvor der ikke kan afholdes normal generalforsamling.

Bestyrelsen har besluttet at afholde en skriftlig, og ikke som tidligere udmeldt, en virtuel generalforsamling, for at undgå tekniske problemer undervejs.

Generalforsamlingen afholdes den 30. april 2020 i tidsrummet kl. 17.00-18.00.

Bestyrelsen kan kontaktes pr. telefon i tidsrummet 17.00-17.50.

Telefonnumrene vil fremgå af den fremsendte mail 16. april 2020 til alle medlemmer.

Afstemning ift. dagsordens punkter skal foregå skriftligt via mail til ”Smertesagen@gmail.com”.

Hertil kan sendes tilkendegivelse af om man ønsker at stemme for eller imod forslagene. Afstemningen afsluttes kl. 18.00 præcis.

Såfremt der på mailadressen ”Smertesagen@gmail.com” ikke er modtaget stemmer eller indsigelser imod forslagene, inden kl. 18.00 den 30. april 2020, betragtes forslagene som godkendt og er dermed vedtaget.

Alle relevante dokumenter kan tilgås herunder:

1) Indkaldelse til generalforsamling:

2)Dagsorden; herunder oplysninger om kandidater til bestyrelsen:

3) Formandens beretning:

4) Næstformandens beretning:

5) Revideret regnskab og protokol:

6) Kassererens beretning og Budget; herunder forslag til kontingent:

7) Forslag til vedtægtsændringer:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Første annoncering af generalforsamling 2020:

Vi indkalder hermed til GENERALFORSAMLING torsdag den 30. April 2020 kl. 17.00-18.00 for medlemmer.

Vi satser på at afholde mødet via pc eller telefonisk forbindelse via Skype, Facetime eller med anden form for medie.

Deltagelse kræver derfor tilmelding senest fredag d. 17. april til vores mailadresse: smertesagen@gmail.com

Dagsordenforslag og eventuelle spørgsmål sendes til samme mailadresse.

Se selve mødeindkaldelsen her: IndkaldelseGeneralforsamling-2020

I mødeindkaldelsen kan du se deadline for indsendelse af dagsordenforslag mm.

Dagsordenen vil kunne tilgås her fra hjemmesiden fra onsdag d. 15. april 2020.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Afholdte aktiviteter 2019:

Fotoudstillingen SMERTENS ANSIGT

Udstillingen har været på tur rundt i landet hvor den blev vist på biblioteker i en række byer landet over. Denne tur forestås af FAKS og tjener til reklame for ”Smertelinjen”.

GÅ-HJEM-MØDE med smerteundervisning for sundhedsfagligt personale på Holbæk Sygehus. Dato bekendtgøres når mødet er blevet aftalt.

”LÆGEDAGE” afholdtes i Bellacenteret i uge 46. Her blev SmerteDanmark- nu Smertesagen, repræsenteret sammen med Smertelinjen og FAKS ved en stand, ved smertelæge og næstformand i Smertesagen Asbjørn Ziebell.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GENERALFORSAMLING 2019 afholdtes

  • Torsdag den 2. maj 2019 fra kl. 17.00-18.00 på Københavns Universitet
  • Adressen er: Jagtvej 160, bygning 21/22 på 1. sal i “Valmuerummet”
  • Dagsorden ses eller kan downloades ved klik her: DagsordenGeneralforsamling_final_ 2019 (002)

21. marts: rettidig indkaldelse til generalforsamling som afholdes 2. maj 2019. Indkaldelsen ses her
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder opstilling til bestyrelsesposter, skal være formanden i hænde senest 4 uger før (dvs. 4. april) på mailen: llc@sund.ku.dk

Se godkendt Referat (1), Formandens beretning (2) og vedtægter (3):

  1. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Referat-fra-generalforsamling-i-SmerteDanmark-den-2-1.pdf
  2. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Formandens-beretning20191-1.pdf
  3. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Smertesagen_vedtægter-2.maj-2019docx-1.pdf

DANSK SMERTE FORUMS ÅRSMØDE for sundhedsprofessionelle med interesse for smerter afholdtes den 8. og 9. marts 2019 i Horsens, Scandic Bygholm. Her blev SmerteDanmark repræsenteret sammen med Smertelinjen ved en stand i årsmødets konferencesal.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Afholdte aktiviteter i 2018

16. juni 2018: GENERALFORSAMLING
Referat Generalforsamling 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 hj.s.

Indkaldelse til afholdelse af GENERALFORSAMLING d. 16. juni 2018
hent materiale her

Aktuelle vedtægter fra 2017
Se eller hent Vedtægter 2017 her

Dagsorden til Generalforsamlingen 2018
Se eller hent Dagsorden Generalforsamling 2018 her

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER
fra kl. 14.00 – 18.00 afholdtes igen en temaeftermiddag om KRONISKE SMERTER for alle interesserede. Arrangementet blev afholdt på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted.
kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt”
kl. 15.00 startede de spændende foredrag ved:
Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson
Ledende psykolog Philip Sibelle.
Smerteramte Christine.
Der informeredes om Smertelinjen, -en gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk og meget andet og der var spørgsmål og livlig debat.

Smertens Ansigt

Udstillingen ”Smertens Ansigt” illustrerer gennem portrætter og personlige fortællinger, hvordan det er at leve med kroniske smerter. Ti kendte og mindre kendte deler fortællinger om deres liv og hverdag med smerter. Fotograf Martin Bubandt, har taget billederne, som sammen med fortællingerne repræsenterer og fortolker livet med kroniske smerter.

Det har store personlige og økonomiske omkostninger at leve med kroniske smerter; såvel for den der lever med smerten som for de pårørende. For mange medfører smerterne store ændringer af deres liv. Smerter kan lægge en dæmper på evnen til fysisk udfoldelse og kan påvirke humør og nattesøvn. Smerterne og deres følgevirkninger kan reducere arbejdsevnen betydeligt, med store konsekvenser for det økonomiske livsgrundlag, idet mange mister deres job helt eller delvis, ofte efter en lang sygeperiode.

Kendskabet til kroniske smerters eksistens, årsag og fremtoning, er ikke alment kendt og da smerterne samtidig er usynlige for andre, får den smerteramte ikke altid den forståelse og hjælp der er behov for. Af samme årsag oplever mange at blive mødt med mistro fra behandlere og det offentlige system. Mange mister jobbet og rollen blandt familie og venner ændres. Det kan betyde, at smerteramte bliver socialt isolerede og kan opleve angst og depression.

SmerteLinjen yder fagprofessionel rådgivning til smertepatienter, pårørende og behandlere. Formålet er at yde en praktisk og konstruktiv rådgivning, der på bedst mulig vis skal sikre den enkelte bruger hjælp til selvhjælp. SmerteLinjen arbejder for at hjælpe smerteramte og deres pårørende til at kunne leve et godt liv trods smerter. SmerteLinjen giver råd om alle typer af smertetilstande, både akutte, kroniske og cancersmerteproblematikker samt smerter hos børn og unge.

SmerteLinjen er gratis og kan kontaktes anonymt på:

Telefon 6013 0101 / www.smertelinjen.dk

Udstillingen ”Smertens Ansigt” vises mandag d. 16. april 2018 fra kl. 14.30 på
Privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg på Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Udstillingen er åben fra 14.30-15.00 og i pausen mellem de faglige foredrag, som starter kl. 15.00 i samme lokale. Arrangementet slutter kl 18.00. Arrangementet er gratis, men pga. begrænsede antal pladser er tilmelding er nødvendig her på hjemmesiden.

Se programmet her:
Program for temaeftermiddag om kroniske smerter 31.05.18 i Ringsted pdfFormandens beretning2019[1]Smertesagen_vedtægter 2.maj 2019docx