BEGIVENHEDER

Aktuelle aktiviteter 2019:

Fotoudstillingen SMERTENS ANSIGT

Udstillingen er p.t. på tur rundt i landet hvor den vises på biblioteker i en række byer landet over. Denne tur forestås af FAKS og tjener til reklame for ”Smertelinjen”.

Aktiviteter på vej i 2019

GÅ-HJEM-MØDE med smerteundervisning for sundhedsfagligt personale på Holbæk Sygehus. Dato bekendtgøres når mødet er blevet aftalt.

”LÆGEDAGE” afholdes i Bellacenteret i uge 46. Her vil SmerteDanmark være repræsenteret sammen med Smertelinjen og FAKS ved en stand. Yderligere oplysninger kommer når de aktuelle datoer og tidspunkter udmeldes.

Afholdte aktiviteter i 2019

GENERALFORSAMLING 2019 afholdtes

  • Torsdag den 2. maj 2019 fra kl. 17.00-18.00 på Københavns Universitet
  • Adressen er: Jagtvej 160, bygning 21/22 på 1. sal i “Valmuerummet”
  • Dagsorden ses eller kan downloades ved klik her: DagsordenGeneralforsamling_final_ 2019 (002)

21. marts: rettidig indkaldelse til generalforsamling som afholdes 2. maj 2019. Indkaldelsen ses her
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder opstilling til bestyrelsesposter, skal være formanden i hænde senest 4 uger før (dvs. 4. april) på mailen: llc@sund.ku.dk

Se godkendt Referat (1), Formandens beretning (2) og vedtægter (3):

  1. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Referat-fra-generalforsamling-i-SmerteDanmark-den-2-1.pdf
  2. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Formandens-beretning20191-1.pdf
  3. http://smertesagen.dk/wp-content/uploads/2019/09/Smertesagen_vedtægter-2.maj-2019docx-1.pdf

DANSK SMERTE FORUMS ÅRSMØDE for sundhedsprofessionelle med interesse for smerter afholdtes den 8. og 9. marts 2019 i Horsens, Scandic Bygholm. Her blev SmerteDanmark repræsenteret sammen med Smertelinjen ved en stand i årsmødets konferencesal.

Afholdte aktiviteter i 2018

16. juni 2018: GENERALFORSAMLING
Referat Generalforsamling 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 hj.s.

Indkaldelse til afholdelse af GENERALFORSAMLING d. 16. juni 2018
hent materiale her

Aktuelle vedtægter fra 2017
Se eller hent Vedtægter 2017 her

Dagsorden til Generalforsamlingen 2018
Se eller hent Dagsorden Generalforsamling 2018 her

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER
fra kl. 14.00 – 18.00 afholdtes igen en temaeftermiddag om KRONISKE SMERTER for alle interesserede. Arrangementet blev afholdt på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted.
kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt”
kl. 15.00 startede de spændende foredrag ved:
Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson
Ledende psykolog Philip Sibelle.
Smerteramte Christine.
Der informeredes om Smertelinjen, -en gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk og meget andet og der var spørgsmål og livlig debat.
Læs mere under rubrikken “NYHEDER”
Se programmet her:
Program for temaeftermiddag om kroniske smerter 31.05.18 i Ringsted pdfFormandens beretning2019[1]Smertesagen_vedtægter 2.maj 2019docx