Mere end 1,3 million
danskere over 18 år
lider af kroniske smerter,
tallet er stigende.

Se vores nye videoer lige under denne sektion

arrow

En interesseorganisation I Danmark som arbejder for at bedre den sundhedsfaglige indsats ift. mennesker med smerter.· Smertepensum på sundhedsuddannelserne
· Støtter "Smertelinjen 6013 0101" (gratis smertefaglig rådgivning)
· Information, undervisning og debatmøder om smertetemaer
· Forskning i forebyggelse, smertebehandling, smertesygepleje og rehabilitering.
· Samarbejder med patientforeninger, videnskabelige selskaber, Sundhedsstyrelsen m.fl.

Støt SmerteSagen

Om SmerteSagen

SmerteSagen blev vores navn i 2019, fordi det udtrykker vores mission bedre end SmerteDanmark som vi blev stiftet under i 2013. Vi er uændret en tværgående non-profit interesseorganisation, som arbejder for at sætte fokus på smerter, smertesygepleje, smertebehandling, smerteforskningsresultater mhp. forebyggelse af kroniske smerter og bedre vilkår for mennesker med kroniske smerter i Danmark. Vi ønsker at opnå disse forbedringer ved at udbrede kendskabet til smerter og smerters vidtrækkende menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser, gennem samarbejde med videnskabelige selskaber, sundhedsfaglige organisationer og/eller patientforeninger. Forbedringer søges opnået gennem målrettede indsatser ift. sundhedspolitik, uddannelsespolitik og forskning. Vi arbejder for at få smertevidenskab ind på sundhedsuddannelsernes eksamenspensum, øget fokus på smerteforskning, samt bedre rammevilkår for smertepatienter og deres pårørende. Vi yder patient- og pårørendestøtte gennem oplysning om smerter og smertepatienters rettigheder. Samarbejde med patientforeningen FAKS har bl.a. resulteret i den gratis sundhedsfaglige rådgivning på Smertelinjen 6013 0101.

Læs mere

Smerteuddannelser

 

læs mere

Patient/patientforening

Fra 1. oktober 2016 er behandlingsgarantien indenfor 30 dage genindført. Det betyder at du har ret til få din behandling påbegyndt indenfor 30 dage

læs mere

Vedtægter

Læs SmerteDanmarks vedtægter

læs mere

Kroniske smerter

Kroniske smerter starter som akutte smerter der opstår som følge af en vævsskade. Efterhånden som vævsskaden heler op, aftager smerterne i de fleste tilfælde, men for nogen fortsætter smerterne, selvom de ikke længere skyldes en vævsskade.

læs mere

Begivenheder

Se kommende begivenhder

læs mere

Fagperson

For dig der er fagperson

læs mere

Beslutningstager

For dig der er beslutningstager

læs mere

Nyt fra smertesagen

læs mere